Doradztwo

Usługi doradcze to zapewnienie kompetentnej, obiektywnej i bezstronnej porady, profesjonalnej informacji. To również trafne rozstrzygnięcia w zakresie zróżnicowanej i szeroko pojętej problematyki nieruchomości, obejmującej pojedynczy lub wszystkie zakresy działalności, takie jak obrót, najem, zarządzanie, planowanie, finansowanie, wycena, opinie biegłych itp.

Kierujemy je zarówno do osób prywatnych, nieposiadających dostatecznej wiedzy o rynku nieruchomości, inwestorów, jak i do firm niedysponujących wystarczającym czasem.

Dzięki naszej firmie otrzymają Państwo DORADZTWO na najwyższym poziomie, co pozwoli wyeliminować kosztowne błędy, co w dzisiejszym świecie stanowi podstawę do zadowolenia klienta z nabytej, zbytej lub wynajętej nieruchomości.   

Wszyscy nasi pracownicy posiadają interdyscyplinarną, szeroką wiedzę.

Przedmiotem naszego doradztwa jest:

 • analiza rynku nieruchomości
 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • oszacowanie wartości nieruchomości
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • home staging nieruchomości
 • przygotowanie transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości
 • przygotowanie transakcji wynajmu-najmu nieruchomości
 • przygotowywanie dokumentacji, pozwoleń, zezwoleń, decyzji wymaganych w procesie budowlanym
 • pomoc w zakresie scaleń i podziałów nieruchomości
 • projektowanie i realizacje w zakresie uzbrojenia terenu, wykonawstwo
 • doradztwo kredytowe

Jako doradcy oferujemy swoje usługi na ściśle określonych zasadach, za z góry uzgodnione wynagrodzenie, a nie w oparciu o prowizję lub przyszły zysk.

Działamy przede wszystkim w imieniu swojego klienta co pozwala skutecznie osiągnąć zamierzony przez nas cel.  

Firma Mint Invest jest odpowiedzią na rosnące wymagania i zapotrzebowania Naszych Klientów - na kompleksowe świadczenie usług w dziedzinie nieruchomości. 

Korzystając z naszych usług Doradztwa Rynku Nieruchomości potwierdzisz słuszność swoich decyzji, a nieruchomość którą chcesz kupić lub sprzedać będzie gruntownie "zbadana".